Lunenburg, Nova Scotia

Day 4 | Oven’s Natural Park